Kubustotaal.nl h.o.d.n. Hobbyklei.nl gevestigd aan Beurtschipperstraat 108, 3194 DK Hoogvliet, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens:

https://www.hobbyklei.nl Beurtschipperstraat 108, 3194 DK Hoogvliet
0181 621529, support@kubustotaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hobbyklei.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze producten en diensten. Je- e-mailadres bij het plaatsen van je bestelling is bijvoorbeeld nodig om je bestelling te kunnen bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij de desbetreffende dienst niet verwerken en/of aanbieden.Onderstaand vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Hobbyklei.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Je bankgegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@kubustotaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Hobbyklei.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. We zullen hiervoor altijd specifiek om je toestemming vragen. Ook kun je je ten alle tijden weer uit laten schrijven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Hobbyklei.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
 • Hobbyklei.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Hobbyklei.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Hobbyklei.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Wij bewaren je gegevens voor geplaatste bestellingen 7 jaar. Dit ivm de wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst. Tevens bewaren we deze gegevens om zo geplaatste bestellingen terug te kunnen zien voor bv garantiebepaling.
 • E-mail adressen en namen voor nieuwsbrieven worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven door middel van een opt-out link of door onze een mailtje te sturen, support@kubustotaal.nl
 • De gegevens die analytics op de website verzameld zijn anoniem. De worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Het delen van persoonsgegevens met derden:

Hobbyklei.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hobbyklei.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hobbyklei.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De gegevens die hobbyklei.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Hobbyklei.nl maakt in verband met het functioneren van de website gebruik van diensten van derden zoals hostingproviders,websites en marketingbureaus, it-onderhoudsbedrijven,transportbedrijven, dienstverleners die het betalingsverkeer en de btw verificatie verzorgen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functies op de website waar u gebruik van kunt  maken zoals productrecensies. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. zij mogen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.
 • Als je social media zoals Facebook gebruikt kun je gebruik maken van de Like button op onze website of een pagina delen. Hobbyklei.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:


Hobbyklei.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hobbyklei.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@kubustotaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hobbyklei.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 week, op jouw verzoek reageren. Hobbyklei.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hobbyklei.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@kubustotaal.nl

Versie 1.1 09-01-2019 Kubustotaal.nl h.o.d.n. Hobbyklei.nl